Құқық қорғау қызметіне түсу үшін

# Сынақтар Сұрақтар саны Шекті мәні
1 ҚР Конституциясы 15 5
2 «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» заң 15 5
3 «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» заң 15 5
4 «ҚР Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі» 15 5
5 Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 153 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексі (Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп қағидалары) 15 5
6 «ҚР Қылмыстық кодексі» 15 5
7 «ҚР Қылмыстық іс жүргізу кодексі» 15 5
8 «Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі» 15 5
9 «Құқық қорғау қызметі туралы» 15 5
Бағдарламада барлығы - 135 сұрақ (110 мин.) Өту балы - 95

Лауазымдар санаттары:

C-GP-1, C-AGP-1, C-KGP-1, C-GP-2, C-AGP-2, C-KGP-2, C-GP-3, C-AGP-3, C-KGP-3, C-GP-4, C-AGP-4, C-KGP-4, C-GP-5, C-AGP-5, C-KGP-5, C-GP-6, C-AGP-6, C-OGP-2, C-OGP-3, C-OGP-4, C-OGP-5, C-OGP-6, C-GP-7, C-AGP-7, C-OGP-7, C-AGP-8, C-OGP-8, C-OKGP-1, C-OKGP-2, C-OKGP-3, C-OKGP-4, C-OKGP-5, C-OKGP-6, C-OKGP-7, C-RGP-1, C-RGP-2, C-RGP-3, C-RGP-4, C-RGP-5, С-SVО-8, С-SVR-7, C-SVU-8, C-SVU-9, C-SVU-10, C-SVU-12, C-SGU-5, C-SGU-7, В-PK-1, В-PK-2, В-PK-3, В-PKО-1, В-PKО-2, В-PKО-3, В-FM-2, В-FM-3, В-FM-4, В-FM-5, В-FMО-1, В-FMО-2, В-FMО-3, В-FMО-4

# Сынақтар Сұрақтар саны Шекті мәні
1 ҚР Конституциясы 15 5
2 «Қазақстан Республикасының Президентi туралы» заң 15 5
3 «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» заң 15 5
4 Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 153 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексі (Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп қағидалары) 15 5
5 «Құқық қорғау қызметі туралы» 15 5
Бағдарламада барлығы - 75 сұрақ (60 мин.) Өту балы - 35

Лауазымдар санаттары:

C-GP-1, C-AGP-1, C-KGP-1, C-GP-2, C-AGP-2, C-KGP-2, C-GP-3, C-AGP-3, C-KGP-3, C-GP-4, C-AGP-4, C-KGP-4, C-GP-5, C-AGP-5, C-KGP-5, C-GP-6, C-AGP-6, C-OGP-2, C-OGP-3, C-OGP-4, C-OGP-5, C-OGP-6, C-GP-7, C-AGP-7, C-OGP-7, C-AGP-8, C-OGP-8, C-OKGP-1, C-OKGP-2, C-OKGP-3, C-OKGP-4, C-OKGP-5, C-OKGP-6, C-OKGP-7, C-RGP-1, C-RGP-2, C-RGP-3, C-RGP-4, C-RGP-5, С-SVО-9, С-SVR-8, C-SVU-13, C-SVU-14, C-SVU-15, C-SGU-8, C-SGU-11, C-SGU-12, C-SGU-13, C-SSP-7, C-SSP-8, C-SN-5, C-SN-7, C-SN-8, В-РК-3, В-РК-4, В-РК-5, В-РК-6, В-РК-7, В-РК-8, В-РКО-3, В-РКО-4, В-РКО-5, В-РКО-6, В-РКО-7, В-РКО-8